Hanga Óragyűjtemény

Hanga István kecskeméti órásmester

1942-ben születtem Izsákon. Az órás szakmát édesapám kalocsai órásműhelyében tanultam, majd a Kecskeméti Műszaki Főiskolán üzemmérnöki oklevelet szereztem, ezután következett az órás mestervizsga.
1968 akövetkező jeles dátum, amikor önálló órásüzletet nyitottam Kecskeméten. Fiatal korom óta az órásmesterség bűvöletében élek s a hosszú órásévek alatt igyekeztem a rám bízott javításra szoruló órákat a lehető legnagyobb igyekezettel, szorgalommal és tudással megjavítani, a toronyóráktól kezdve a kisebb órákon át egészen a gyűrűórákig.
Munkásságom közben az órásmesterség nagy átalakuláson ment át - az 1970-es évek elejétől megjelentek a kvarcórák – ezért késztetést éreztem arra, hogy továbbképezzem magam. Részt vettem több hazai, svájci és németországi tanfolyamon. Ez a nagy változás döbbentett rá, hogy meg kell menteni a szakma több évszázados múltját az utókor számára. Már fiatal korom óta mindig is gyűjtöttem az órás szakma régi tárgyait, eszközeit, régi órákat és mindent, ami a hivatásomhoz kapcsolható.
Külföldi utazásaim során felkerestem sok óramúzeumot Csehszlovákiában, Ausztriában, Németországban és Svájcban, ahol ezek mély benyomást tettek rám. Azt tudtam, hogy Magyarországon egyetlen ilyen múzeum sincs, ezért 1975 óta próbálkozom egy önálló óramúzeum létrehozásával.
1999-ben megalapítottam a Hanga Óramúzeum Alapítványt, mellyel reméltem, hogy közelebb kerülök a megálmodott óramúzeum létrehozásához.
Időközben gyarapodott a gyűjtemény, amely több kiállításon mutatkozott be. Kecskeméten 1997-ben egy nagyobb kiállításom volt a Bozsó Gyűjteményben, majd a Katona József Emlékházban, az Erdei Ferenc Művelődési Központban, hosszabb ideig a HVB Bankban, 2002-ben Budapesten a Karton Galériában. 2000-ben Néprajzi Múzeum „Időképek” kiállításán szerepeltek tárgyaim.
2012 óta a felújított Bozsó Gyűjtemény épületegyüttesében tekinthető meg.

Hanga óragyűjtemény

Az újfajta órák megjelenésével a hagyományos értelemben vett órásmesterség több más szakmával kihalófélben van. Az utóbbi évtizedekben a régi mechanikus toronyórák – ahol működnek – mind kicserélődtek az új elektromos óraszerkezetekre. Toronyóra felújításaim során sok régi óraszerkezetet mentettem meg az utókor számára. A gyűjteményemben ezekből 18 darab található, melyek némelyike a 8-10 mázsa súlyt is elérik. A nagyobb álló és faliórákból, több mint 50 darab, az asztali órákból megközelítőleg 30, ébresztő-, zseb- és karórákból mintegy 200 darab van gyűjteményemben. Egyéb különleges műszaki órákból 30 darabot, stopperórákból szintén, francia, angol és amerikai órákból 20 darabot őrzök. Órás szerszámokból és gépekből mintegy 200 darabot gyűjtöttem össze. Gazdag az órás dokumentumok, számlák, könyvek, újságok, prospektusok és fényképek gyűjteménye magyar, német és angol nyelven.

A magyar óragyártás emlékei gyűjteményemben:

            Mayer Károly Toronyóragyára, Budapest
            Müller János Toronyóragyára, Budapest
            Villamos Óra és Toronyóragyár, Budapest
            Első Magyar Óragyár, Szentgotthárd
            MOM (Magyar Optikai Művek)
            Óragyár, későbbi Pesterzsébeti Óragyár, Budapest
            Kecskeméti Órásmesterek emlékanyaga
            Jelenkori modern óragyártás bemutatása

A gyűjtemény legrégebbi darabjai az 1700-as évek végéről származnak, melyek toronyóra szerkezet, asztali- fali- és zsebóra. A legtöbb tárgy az 1800-as évek elejétől az 1945-ig tartó időszakból származik. Jelentős a gyűjtemény 1945 utáni része, melyben sok szovjet, NDK, csehszlovák, néhány jugoszláv valamint magyar és japán óra található.
A gyűjtemény részét képezi édesapám kalocsai órásüzletének berendezése, mely az 1900-as évek elejéről származik: üveges szekrény, pult, órásasztal, páncélszekrény, vaskályha.